• przewierty sterowane rur o średnicy od 32 mm do 500 mm
  • horyzontalne przewierty sterowane o długości od 20 m do 150 m
  • przewierty sterowane pod drogami, chodnikami, rzekami, torami kolejowymi oraz innymi trudnościami terenowymi
  • doczołowe zgrzewanie rur PE
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej pracPełna oferta